MELEK İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

GENEL BİLGİLER

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM(KKD) NEDİR?

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik

risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya

taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

➫ Soğuğa veya sıcağa karşı koruyan

güvenlik ayakkabıları, eldivenler

gibi koruyucu giysiler

➫ Endüstride kullanılan güvenlik

gözlükleri, baretler, yüksekten

düşmeyi önleyici emniyet kemerleri

gibi koruyucu donanımlar

kişisel koruyuculara örnektir.

Kişisel Koruyucu Donanım seçiminde nelere dikkat etmek gerekir.

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin

yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken

aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

➫ Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği

veya alınan teknik önlemlere rağmen

istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu

donanımlar kullanılmalıdır.

➫ KKD’nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına,

kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik

gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına

dikkat edilmelidir.

➫ Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat

edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden

şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel

koruyucu donanımın taşıması gereken minimum güvenlik

koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir.

Kişisel koruyucu donanımın seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit

değerlere de dikkat edilmelidir.

➫ İşveren hangi tür KKD’nin hangi risklere karşı,

nasıl, ne kadar süre kullanılacağı hakkında

yeterli bilgi ve uygulamalı eğitimi çalışanlarına

ücretsiz olarak vermeli, işçilerin görüşlerini almalı ve katılımlarını sağlanmalıdır.

 

Güvensiz ürün görülürse ne yapılmalıdır.

KKD’nin kendisi veya ambaljı üzerinde CE işareti olmayan, nerede,

hangi riske karşı ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunmayan, Kategori

III (yüksek riskli işlere yönelik kişisel koruyucu donanımlar)

olduğu halde onaylanmış kuruluş numarası ya da zorunlu olmamakla

birlikte standart numarası olmayan ürünlerin güvensiz ürün

olma ihtimali yüksektir. Böyle bir ürünle karşılaşılması halinde, iletişim

bilgilerinden yetkili merciye ulaşarak, ürünü tanımlayıcı bilgilerin

verilmesi suretiyle ürün ihbar edilmelidir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEK KİŞİYİ KORUR.TOPLU KORUMA SAĞLAMAZ.

 

--UYARI LEVHALARI
 

Fabrika çevre ve tesislerin güvenliğinde iş güvenliği levhaları genellikle 25 X 35 cm, 35 X 50 cm ve 50 X 70 cm ebatlarındadır.
Görsel netlik için genellikle bilgi daha az miktarda içerir.
İş güvenliği levhaları açıkça görülebilen bir konuma yerleştirilmelidir.
Hasar veya Çarpma Riskinden korunmalıdır.
İş güvenliği işaretleri ve renk kodları 23- Aralık-2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği göre iş yerindeki çalışanların eğitiminin verilmesi iş güvenliği levhaların anlam ve içeriğini artıracaktır. İş güvenliği levhaları iş güvenliği için bir ektir. İş güvenliği için gerekli koruma önlemleri alınmalıdır.
 Size en uygun olanı belirleyerek, seçimlerinizi bu malzeme çeşitlerine göre belirleyiniz.


Dekota İş güvenliği Levhaları


Firmamızda en çok satılan levha malzemesidir. Diğer levha malzeme çeşitlerine göre daha kalın (3mm) bir yapıya sahiptir. Bu özelliği ile levha görselliği diğer levhalara göre daha iyidir. Çok hafif oluşu , montaj kolaylığı sağlar. Silikonla dahi montaj uygulanabilmesi yapılmaktadır. Kaliteli çift taraflı bant ile de montaj uygulaması yapılabilir. Dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir oluşu, paslanmayan yapısı, güneş ve yağmurda etkilenmeyen malzeme özelliği sayesinde, en çok satılan malzeme çeşidi olduğunu ispatlamaktadır. Tüm bu özelliklere sahip olmasına rağmen fiyatı oldukça ekonomik bir levha malzememizdir.
 

Galvaniz Sac İş Güvenliği Levhaları

Galvaniz sac levhalarımız 0.50 mm kalınlığında bir levha malzememizdir. Paslanma ve çürüklere karşı oldukça dayanıklı ve sağlam olan galvaniz sac levhamız diğer sac levhaları ile karşılaştırılamaz kalitededir. Özellikle dış mekan için önere bileceğimiz bir levha malzememizdir. Çarpmalara karşı oldukça dayanıklı olan galvaniz sac levhamız bu özelliği sayesinde ön plana çıkmış bir malzeme çeşidimizdir. Montaj uygulaması diğer levha malzeme çeşitlerine göre çok daha zordur. Çift taraflı bant ve silikon ile uygulama yapılmadığında sadece dübel ve cıvata ile montaj uygulaması yapılması tavsiye edilir. Galvaniz sac levha üzerindeki iş güvenliği yazı ve işaretleri dijital baskı veya serigraf tekniği ile üretilmektedir.
 

 PVC İş Güvenliği Levhaları


Firmamızda en çok satılan levha malzemelerinden biridir. Hafifliği, esnek oluşu ve kolay montaj özelliği ile ön plana çıkmış bir malzeme çeşidimizdir. Esnekliği ile bombeli yüzeylere rahat bir şekilde montajı yapılabilir. Silikon ile dahi montaj uygulaması yapılabilmektedir. Dış etkenlere dayanıklılığı sayesinde yağmur ve güneş ışığından etkilenmez. Kalınlığı 0,50 mm'dir. Pürüzsüz ve parlak yüzeye sahiptir. Levha üzerinde kullanılan şekiller dijital baskı, serigraf tekniği ile üretilmektedir.
 

Sticker Etiket İş Güvenliği Levhaları

Sticker etiket levha genellikle düz zemin ve cam gibi pürüzsüz yüzeylerde kullanılan uygun bir malzeme çeşidimizdir. Yapıştırma özelliği yüksek olan folyo üzerine dijital baskı ve serigraf tekniği uygulanarak imal edilmiştir. Kendinden yapışkan özelliği sayesinde farklı bir malzeme kullanmadan uygulanabilir.
 

 

--YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜŞÜŞ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 

--VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 

--SOLUNUM KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 

--GAZ VE BUHAR FİLTRELERİNDE SEÇİM TABLOSU

 

--KULAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 

--GÖZ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 

--KAFA KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 

--ELDİVEN STANDARTLARI

Avrupa mevzuatına uygunluk için tüm eldivenlerin89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanımyönergesine uygun olması gerekir.

Bu sayfada çeşitli eldiven işaretlemelerinin pratikte ne anlama geldiğine ilişkin kısa bir özet verilmektedir. Bu özet belirli bir uygulamaya için doğru eldiveni seçmenize yardımcı olabilir ancak gerçek kullanım koşulları simüle edilemez. Bu nedenle eldivenin istenilen kullanılan amacına uygunluğundan emin olmak üreticinin veya satıcının değil kullanıcının sorumluluğundadır. 
 

Kategori 1, Basit Tasarım

 Tipik İşaretleme

Bu kategorideki eldivenler "en düşük risk" içindir. Eldiven giyilmediğinde meydana gelebilecek yaralanma hafif olur ve kolay iyileşir.
 

Kategori 2, Orta Düzey Tasarım

 Tipik İşaretleme

Bu kategorideki eldivenler, yaralanmaya yolaçabilecek belirlirisk çeşitlerine karşı koruma sağlar. Bu eldivenler onaylanmış bir kurum tarafından Avrupa test standartlarına göre tip testinden geçirilir.
 

Kategori 3, Karmaşık Tasarım

 Tipik İşaretleme

Bu kategorideki eldivenler, ciddi zarara veya düzelmesi imkansız yan etkilere neden olabilecek uygulamalar içindir. Bu eldivenler Kategori 2 eldivenlerinde olduğu gibi test edilir ve onaylanmış bir kalite sistemi altında üretilirler veya yıllık periyotlarla tip testine tabi tutulurlar.
 

Piktogramlar için açıklama

Piktogramlar bir eldivenin belirli bir amaca uygun olup olmadığını çabuk bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur. Her bir sembol farklı bir tehlike tipini ve altındaki sayılar da eldivenin testlerdeki performasını gösterir, sayı büyüdükçe performans artar.

EN 388

Mekanik tehlikeler

Derece

 

Aşınma direnci

0-4

Kesilme direnci

0-5

Yırtılma direnci

0-4

Delinme direnci

0-4

EN 374-2

Kimyasal & Mikro Organizmnalar

Derece

 

Mikro organizmaların geçmesine karşı direnç. Kabul edilebilir kalite düzeyleri şeklinde derecelendirilir (K.K.D.)

 

Düzey 1

4/S4

Düzey 2

1.5/GI

Düzey 3

0.65/GI

EN 374-3

Kimyasal & Mikro Organizmalar

Derece

 

Kimyasalların nüfuz etmesine karşı direnç.

 

Düzey 1

>10 dk

Düzey 2

>30 dk

Düzey 3

>60 dk

Düzey 4

>120 dk

Düzey 5

>240 dk

Düzey 6

>480 dk

 

 

 

BS EN 374:2003 eldivenlerin testlerde 12 standart kimyasaldan 3 tanesine karşı en az 30 dakikalık dayanma süresine sahip olmasını zorunlu kılıyor. Test edilen kimyasallar A - L arasıbir harfle temsil edilir

A

Metanol

 

B

Aseton

 

C

Asetonitril

 

D

Diklorometan

 

E

Karbon disülfit

 

F

Tolüen

 

G

Dietilamin

 

H

Tetrahidrofuran

 

I

Etil asetat

 

J

n-Heptan

 

K

Sodyum hidroksit 40%

 

L

Sülfürik asit 96%

 

 

 

 

EN 407

Termal tehlikeler (Isı ve / veya ateş)

Rating

 

a. Alev alırlık

0-4

b. Temas ısıs

0-4

c. Konvektif ısı

0-3

d. Radyant ısı

0-4

e. Küçük erimiş metal damlaları

0-4

f. Büyük miktarda erimiş metal

0-4

 

Performans Düzeyleri

1

2

3

4

a

Alevlenme süresi

<20s

<10s

<3s

<1s

Parlama süresi

NA

<120s

<25s

<5s

b

Temas sıcaklığı, eşik >=15s

100°C

250°C

350°C

500°C

c

Isı transferi gecikmesi

>4s

>7s

>10s

>18s

d

Isı transferi gecikmesi

>7s

>20s

>50s

>95s

e

Damla sayısı

>10

>15

>25

>35

f

Kütle (gram)

30g

60g

120g

200g

 

Bu testte X TEST EDİLMEDİ anlamına gelir

EN 511

Soğuktan koruma

Derece

 

Konvektif soğuğa karşı direnç

0-4

Temasla soğumaya karşı direnç

0-4

Su geçirgenliği

0-1

EN 388

Antistatik performans

 

 

Başarılı veya başarısız

 

EN 388

Darbeyle kesilmeye karşı direnç

 

 

Başarılı veya başarısız

 

 

 

 

--AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE GÜVENLİK KATEGORİLERİ
EN ISO 20344:2004 Kişisel Koruma Malzemeleri -Ayakkabılar için test metotları
 EN ISO 20345:2004 (200 JULL) Kişisel Koruma Malzemeleri -Güvenlik Ayakkabıları
 EN ISO 20346:2004 (100 JULL) Kişisel Koruma Malzemeleri -Koruma Ayakkabıları
 EN ISO 20347:2004 (MİNİMAL RİSK) Kişisel Koruma Malzemeleri -Profesyonel İş Ayakkabıları
 EN 13287:2004 Kayma Direncini belirlemek için özellikler ve test metotları
CEI EN 61340-5-1 Olağanüstü Elektrostatik durumlara karşı koruma önlemleri
A Antistatik ayakkabı
E Topuk bölgesinde enerji emilimi
FO Dış tabanda yağ direnci
P Delinmezlik direnci
HRO Dış tabanda ısı direnci
CI Soğuk Yalıtımı
HI Isı yalıtımı
WR Su geçirmez ayakkabı
WRU Su geçirmez üst kısım
M Ortopedik ayakkabı
EN ISO 20345:2004
200 J çarpmalara karşı çelik burunluklu ayakkabı
SB FO
S1 A+FO+E
S1 P A+FO+E+P
S2 A+FO+E+WRU
S3 A+FO+E+WRU+P
S4 A+FO+E+Sızdırmazlık
S5 A+FO+E+P+Sızdırmazlık
EN ISO 20347:2004
Korumasız iş ayakkabıları
OB  
O1 A+E
O1 P A+E+P
O2 A+E+WRU
O3 A+E+WRU+P
O4 A+E+Sızdırmazlık
O5 A+E+P+Sızdırmazlık
   
   
   
   
© 2016 Melek İş Güvenlik Ekipmanları Tüm Hakları Saklıdır.